kvkk - Hamur Açma Makinaları

logo
İçeriğe git
Düzey 1
Kanun hükümleri;
  • Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler,
  • Kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler,
  • Kişisel verileri herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
Kişisel verilerin işlenebilmesi için kural olarak kişinin açık rızası gerekir ve bu veriler ancak belirli bir amaç için işlenebilir. Bununla birlikte kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası kapsamında açık rızaya dayanılmadan da veri işlenmesi de mümkün kılınmıştır. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak ilgili kişiye bilgi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

KVKK, veri sorumlularının kişisel verilerin korunmasına ilişkin özel bir dikkat göstermeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Bu kapsamda, veri sorumluları, kişisel verilerin güvenliğini tehdit edecek veri sızıntılarını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
KVKK, ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin haklarını da koruma altına almaktadır. Bu haklar arasında, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinin işlendiği amaçları ve bunlarla ilgili olarak veri sorumlusunun hangi faaliyetlerde bulunduğunu öğrenme, yanlış veya eksik verilerin düzeltilmesi ve kişisel verilerin silinmesi gibi haklar yer almaktadır.[2]

Kişisel verileri KVKK'ya uygun olarak sunucularda, veri tabanlarında ve kullanıcı bilgisayarlarında düzenli olarak tarayıp raporlamak gerekmektedir. Kişisel verileri dosyaların içerisinde, taranmış dokümanlarda, yazılımlarda, veri tabanlarında ve bunları kullanan uygulamalarda bularak; bu verileri ilgili kişinin talebi üzerine sınıflandırmak, taşımak, silmek ve anonim hale getirmek kanuna uyum açısından gereklidir.[3]
Kişisel verilerin güvenliğini tehdit edecek veri sızıntılarını önlemek amacıyla ilgili idari ve teknik tedbirleri almak gerekmektedir.[4]

Veri sorumluları, ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve kullanımı konusunda bilgilendirilmesi, bu verilerin güncel ve doğru tutulması ve ilgili kişilere verilerine erişim hakları tanınması gibi yükümlülükler de üstlenmektedir. KVKK, ayrıca, kişisel verilere ilişkin olarak oluşabilecek zararların önlenmesine yönelik yaptırımlar da düzenlemektedir. Bu yaptırımlar arasında veri sızıntılarına karşı alınacak tedbirler, ilgili kişilerin haklarına saygı gösterilmesi ve bu hakların ihlali durumunda uygulanacak cezalar yer almaktadır.
Veri sızıntılarına karşı alınacak tedbirler, KVKK'ya göre veri sorumlularının kişisel verilerin güvenliğini tehdit edecek veri sızıntılarını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu belirtmektedir. İlgili kişilerin haklarına saygı gösterilmesi ise, veri sorumlularının ilgili kişilerin kişisel verilerine ilişkin haklarının ihlali durumunda KVKK'nın öngördüğü yaptırımları uygulanmasını gerektirmektedir. Bu yaptırımlar arasında ilgili kişilere ödenmesi gereken tazminatlar, veri sorumlularına uygulanacak idari para cezaları ve hukuki süreçler de bulunmaktadır.
logo
Hamuraçma Makinalari
info@hamuracmamakinalari.com     
info@hamuracmamakinalari.com.tr
Tecde mahalesi  münevver sokak  13/A Yeşilyurt / Malatya Merkez
      www.hamuracmamakinalari.com.tr     
www.hamuracmamakinalari.com
+90 546 515 14 14
İçeriğe dön